Servicii sanitare in Timisoara

în casele meşterilor pricepuţi.
Detectarea și repararea scurgerilor.
Desfundarea canalelor si toaletelor.